הסרת תוצאות שליליות בגוגל?

הסרת תוצאה שלילית מגוגל.